Erhvervskunder

Vi tilbyder vores erhvervskunder rådgivning med henblik på energibesparelser. Vores erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan spare mellem 10 og 30 % af deres elforbrug.

Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker og aktuelle forbrugsmønster og har typisk dette forløb:

  • Opstartsmøde, hvor virksomhedens elforbrug de seneste år gennemgås
  • Virksomhedens elforbrug bliver kortlagt, og der foretages eventuelt del-/kontrolmålinger
  • Der laves en liste over rentable besparelsesmuligheder
  • Afslutningsmøde, hvor den udfærdigede rapport præsenteres

Betalingen for rådgivningen sker helt eller delvist af de besparelser, der realiseres.

Efter cirka et halvt år kontakter vi virksomheden for at følge op på besparelsesforslagene eller for at iværksætte nye.

Har I spørgsmål vedrørende energirådgivning, kan I kontakte en energirådgiver på telefon 63 32 11 33 eller på e-mail.