Ændring af betalingsbetingelser

Per 1. marts 2011 bliver ydelser fra Ravdex A/S og Ideelle A/S faktureret månedsvis. Fakturadato vil være den 1. i måneden og forfald den 15. i den måned ydelsen vedrører.

Det betyder, at du på din regning i marts 2011 vil blive opkrævet for marts måneds a conto forbrug. Prisen på ydelserne er uændret, som følge af dette.

Sidste rettidige betalingsdato er den 15. i faktureringsmåneden. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (PBS) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (PBS) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr. På www.ravdex.dk/gebyrer kan du se samtlige gældende gebyrer for NEF-koncernen - herunder gebyrer for elkunder i Ravdex A/S.

Fakturaen kan ses på www.ravdex.dk log-in-service.

 

Tilbage