Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

Den 27. januar 2014 klokken 09:00 indtraf en fejl på det overordnede distributionsnet. Afbrydelsen var forårsaget af en kortslutning i et mellemspændingskabel mellem Hovedstation Kerteminde og Fjord & Bæltcenteret. Strømafbrydelsen fik konsekvenser for 847 kunder i den indre by af Kerteminde.

Ravdex A/S påbegyndte omgående en genetablering af elforsyningen og en udbedring af skaderne, og de afbrudte kunder havde strøm igen klokken 09:35

Ravdex A/S beklager strømafbrydelsen og de ulemper, den gav anledning til.

 

Tilbage