Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

Den 29. december 2015 klokken 16:37 indtraf en fejl på det overordnede distributionsnet. Afbry­delsen var forårsaget af en jordfejl i et mellemspændingskabel på Daltoften i Agedrup. Strømafbrydelsen fik konsekvenser for 500 kunder i Daltoften, Agedrup, Radby, Holev, Lerhuse, Vester Kærby, Tornø og Dræby.

Ravdex A/S påbegyndte omgående genetablering af elforsyningen. De fleste kunder havde strøm igen klokken 17:30, bortset fra Daltoften, hvortil spændingen blev genetableret kl. 18:05.

Ravdex A/S beklager strømafbrydelsen og de ulemper, den gav anledning til.

Tilbage