Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

Den 1. juli 2015 klokken 06:30 indtraf en fejl på det overordnede distributionsnet. Afbrydelsen var forårsaget af en overbelastning på hovedstation Lindø. Strømafbrydelsen fik konsekvenser for 1.514 kunder i den nordvestlige del Munkebo by og Lindø Industripark.

Ravdex A/S påbegyndte omgående en omlægning og trinvis indkobling. De berørte kunder havde strøm igen klokken 06:39.

Ravdex A/S beklager strømafbrydelsen og de ulemper, den gav anledning til.

Tilbage