Alle elinstallatører i Danmark har mulighed for at udfylde en installationsblanket via internettet på installationsblanket.dk. Elektricitetsrådet har gjort blanketten obligatorisk, således at alle elinstallatører fremover benytter samme blanket.

Ravdex A/S tilbyder desuden elinstallatører en fejlrapport. 

Du kan sende fejlrapporten direkte til os via internettet. Denne fremgangsmåde sikrer en hurtig og effektiv håndtering og registrering.