Forstå din regning

Regningen fra NEF Fonden er sammensat af flere forskellige elementer, som myndighederne stiller krav om skal være tilgængelige på regningen.

Som kunde i NEF-koncernens virksomheder modtager du én samlet regning for de ydelser, vi leverer. Regningen indeholder opkrævning fra netvirksomheden Ravdex A/S, eventuel opkrævning fra Ideelle A/S, hvis du køber el på kontrakt og opkrævning fra NEF Fonden, såfremt du er bredbåndskunde eller køber andre ydelser hos os.

Navn på den eller de personer, der hæfter for regningen
Navn på den virksomhed, der er afsender af regningen
Det samlede beløb der i alt skal betales
Navn på den eller de personer, der skal betale elregningen, hvilket ikke nødvendigvis er de samme, som er ejere af adressen, endvidere oplysning om installationsnummeret for adressen. Installationsnummeret er det nummer, din installation er tildelt i NEF-koncernens system
Oplysning om kundenummer, PBS-nummer og Debitorgruppenummer til brug for tilmelding til Betalinsgservice
Datoen for hvornår regningen senest skal betales

Navn på den eller de personer, der hæfter for regningen
Navn på den virksomhed, der er afsender af regningen
Oplysninger der vedrører regningen, såsom det installationsnummer der hører til adressen, det aftagenummer der hører til installationen, og som skal anvendes, hvis du vil skifte elleverandør, det kundenummer der hører til installationen, det fakturanummer der vedrører regningen samt fakturadato og betalingsdato for regningen
Den periode acontobeløbet vedrører
Den adresse regningen vedrører
Navn på den ydelse, der skal betales for, samt hvilken rate det drejer sig om og det beløb, der skal betales for den pågældende ydelse
Navn på den ydelse, der skal betales for, samt hvilken periode det drejer sig om og det beløb, der skal betales for den pågældende ydelse
Den nye a conto fratrukket eller tillagt det, du har betalt for meget/for lidt
Såfremt der er skyldigt beløb for tidligere rater eller perioder fremgår det her
Her fremgår kundenummer og pinkode til brug for login på hjemmesiden, såfremt du ønsker at se din regning, aflevere din aflæsning, og/eller se tidligere forbrug.
Virksomhedens betingelser ved for sen betaling samt øvrige oplysinger fra virksomheden fremgår også her

Oplysning om det Installationsnummer og den adresse som regningen vedrører
Navn på den virksomhed, der er afsender af regningen
Den periode acontobeløbet vedrører
Din eludgift er fordelt på to virksomheder i NEF-koncernen. Den ene virksomhed er Ravdex A/S, der vedligeholder og udbygger det forsyningsnetværk, der transporterer din el ud til dig

Offentlige forpligtelser (PSO) - afgift til Energinet.dk (tilskud til vedvarende energi)
Systemtarif - omkostninger til reservekapacitet
Nettarif 400/150 kV - omkostninger til drift af det danske transmissionsnet
Nettarif 60 kV - netomkostninger ved transport af energi fra det overordnede net til Ravdex A/S
Nettarif 10/0,4 kV - netomkostninger ved transport af energi i nettet hos Ravdex A/S
Abonnement - et fast abonnement, som dækker omkostninger til målere, samt drift, vedligeholdelse og administration af del lokale elnet
Energiafgift - afgift til staten
Energisparebidrag - afgift til staten
Eldistributionsbidrag - afgift til staten
Energispareafgift - afgift til staten
Tillægsafgift, elektricitet - afgift til staten

 Den anden virksomhed er Ideelle A/S, der håndterer indkøb af el på det frie marked. Såfremt du vælger en anden elleverandør fremsender denne leverandør en særskilt regning på denne ydelse

Den periode acontobeløbet vedrører

Specifikation af beløbet der skal betales hos NEF Fonden for bredbåndsydelser