Gebyrer og betalingsbetingelser

Gebyrer ekskl. moms
 
 
DKK/stk
Genåbning uden for normal arbejdstid
1.445
Rykker for manglende selvaflæsning
75
Genåbning inden for normal arbejdstid
625
Gebyr for opstart af fogedforretning
790
Nedtagning af måler
 
700
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
670
Udkørende fogedforretning
Faktureres efter regning
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
1.990
Aflæsningsbesøg
 
555
Gebyr ved skønnet selvaflæsning
65
Genopsætning af nedtaget måler
790
Fjernbetjent genåbning inden for normal arbejdstid
105
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid
260
Fjernbetjent afbrydelse
105
Nedlæggelse af målerinstallation
760
Betalingsbetingelser
Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Sidste rettidige betalingsdato er den 15. i faktureringsmåneden.
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.
Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.
Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice for at blive teilmeldt denne løsning. Der vil stadig være pålagt faktureringsgebyr ved fravalgt Betalingsservice (Nets).