Installatørservice

Alle elinstallatører i Danmark har mulighed for at udfylde en installationsblanket via internettet på www.installationsblanket.dk. Elektricitetsrådet har gjort blanketten obligatorisk, således at alle elinstallatører fremover benytter samme blanket.

Ravdex A/S tilbyder desuden elinstallatører to elektroniske servicefunktioner: en fejlrapport og mobiltelefonservice (SMS).

Du kan sende fejlrapporten direkte til os via internettet. Denne fremgangsmåde sikrer en hurtig og effektiv håndtering og registrering. 

Hvis du mangler oplysninger om en given elinstallation, kan du benytte vores mobiltelefonservice.