Distributionssystem

Det forholdsvis komplicerede system, der modtager elektricitet fra producenterne og leverer elektricitet til kunderne, kaldes distributions-systemet.

Distributionssystemet i vores netområde er opbygget af et lavspænd-ingsnet med en systemspænding på 3 x 400 V.

Lavspændingsnettet, der har en udstrækning på godt 500 km, forsynes af 315 netstationer.

Netstationerne forsynes gennem et mellemspændingsnet med en systemspænding på 3 x 10.000 V.

Mellemspændingsnettet, der har en udstrækning på godt 300 km, forsynes af 6 hovedstationer.

Hovedstationerne, der er placeret i Kerteminde, Mesinge, Rynkeby, Lindø, Bullerup og Birketved (billede) forsynes fra det overordnede net, der har en systemspænding på 3 x 60.000 V.

Vi udvælger, dimensionerer og placerer systemspændinger og anlæg, så forsyningssikkerheden bliver optimal samtidig med, at energitabene i distributionssystemet bliver mindst mulige.

Den elektricitet, som Ravdex A/S modtager fra producenterne og leverer til kunderne, består af en  række tekniske kendetegn. De væsentligste er nævnt under produktspecifikation.