Forsyningssikkerhed

Elektriciteten har stor betydning for både samfundet, borgerne og erhvervslivet, og det stiller derfor store krav til forsyningssikkerheden. Vores hovedstationer er derfor valgt, projekteret og placeret med stor omhu.

Det avancerede net sikrer i de fleste tilfælde vores kunder en flerstrenget forsyningssikkerhed. Kabellægningen af hele mellemspændingsnettet og en stor del af lavspændingsnettet bidrager også til forøgelse af forsyningssikkerheden.

Distributionssystemet skal vedligeholdes og løbende tilpasses ændringer i forbruget og produktionen af elektricitet. Vi sørger for i god tid at informere de berørte kunder om ændringer, så generne ved strømafbrydelse kan begrænses.

Vi gør os umage for at undgå strømafbrydelser, men havarier, vejrforhold og graveskader kan også forårsage afbrydelser.

Hvis du registrerer fejl eller mangler på vores anlæg, beder vi dig straks kontakte vores døgnvagt på telefon 63 32 11 33.