Spørg før du graver

Før du foretager jordarbejder, som er dybere end et almindeligt spadestik, skal du forhøre nærmere, om der ligger kabler i jorden det pågældende sted.

Kabelplaner
I vores tekniske afdeling kan du rekvirere kabelplaner, som vi sender til dig sammen med en kort beskrivelse af vilkårene for arbejde i nærheden af vores kabler.

Påvisning på stedet
Hvis tegningerne ikke er tilstrækkelige, påviser vi uden beregning kabler tilhørende Ravdex A/S.

Påvisning mod betaling
Påvisning af kabler, der ikke tilhører Ravdex A/S, herunder stikledninger, påvises mod betaling.

Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere oplysninger på telefon 63 32 11 00 eller via e-mail.