Stikledninger

Ravdex A/S er ifølge elforsyningsloven forpligtet til at vedligeholde og udskifte stikledningssikringer som, i modsætning til stikledninger, er omfattet af det kollektive elforsyningsnet.

Grænsen mellem det kollektive elforsyningsnet og stikledningen er placeret ved afgangsklemmerne på stikledningssikringen.

I netområdet for Ravdex A/S ejes, vedligeholdes og udskiftes stik-ledninger af installationsejeren. Hvis flere installationer forsynes gennem samme stikledning, bør der foreligge en aftale mellem installationsejerne om fordeling af vedligeholdelsesudgifter for den fælles stikledning.

Hvis der er fejl på en stikledning, kan du kontakte din egen elinstallatør eller døgnvagten hos Ravdex A/S.