Aftale på plads om 16.700 fjernaflæste elmålere på Nordøstfyn

Det er godt nyt til alle kunder, der er tilsluttet Ravdex' elnet på Nordøstfyn. Aftalen betyder nemlig, at de senest i 2020 slipper for at aflæse deres elmåler - det sker automatisk.

Lovgivningen pålægger alle netselskaber i Danmark, at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020. Efter et EU-udbud har nef Fonden, Ravdex A/S og nef Fiber A/S netop indgået aftale om 16.700 fjernaflæste elmålere til forbrugere på Nordøstfyn.

- Vi har forberedt os grundigt de sidste par år, sonderet markedet for muligheder og sidst, men ikke mindst, gennemført et EU-udbud for at finde den helt rette løsning til vores netkunder. Den har vi nu fundet, og vi har indgået en aftale med OneCo Elektro AS, der leverer de 16.700 målere, som skal installeres hos vores kunder over de næste par år, fortæller Torben Larsen, der er direktør i netvirksomheden Ravdex A/S.

Hvad betyder fjernaflæste elmålere?

- Fjernaflæsningen betyder, at alle vore netkunder skal have ny elmåler, og at det bliver lettere at være kunde hos Ravdex. Med den nye, fjernaflæste elmåler slipper du for den traditionelle form for selvaflæsningskort via postkort - også hvis du flytter eller skifter elleverandør. Samtidig får du lettere ved at følge dit elforbrug og dermed styre og spare på forbruget, fordi du hele tiden kan følge dit aktuelle og tidligere forbrug, fortsætter Torben Larsen.

- Elmålerne er også forberedte til at kunne kommunikere med andre forbrugsmålere, og vi ser et potentiale i at kunne aflæse for eksempel vand-, varme- og gasmålere for andre forsyninger i området. På den måde får vi en fantastisk mulighed for at fastholde og forankre nogle services i lokalområdet, konstaterer nef Fondens bestyrelsesformand Niels Mertz Rasmussen.

- Løsningen åbner samtidig dørene for optimering i vores egen daglige drift og på længere sigt til planlægning af nødvendige investeringer i vores anlæg, så de kan håndtere evt. kommende ændringer i forbrugsmønstre, slutter Torben Larsen.

Hvornår får du ny elmåler?

Udskiftningen vil ske løbende fra 1. september 2018, og alle målerne skal være skiftet inden udgangen af 2020. Du vil selvfølgelig få besked fra os før den planlagte udskiftning af elmåleren med dato og tidspunkt og vil altid kunne følge processen på ravdex.dk.

For yderligere information/kontakt:

Direktør Torben Larsen, Ravdex A/S, 21 26 47 57
Bestyrelsesformand i nef Fonden, Niels Mertz Rasmussen, 40 56 65 85
Direktør Marianne Eriksen, nef Fonden, 20 25 57 55
Direktør Jørgen Skov Rasmussen, nef Fiber A/S, 63 32 11 20

Fakta

Lovgivningen pålægger alle elnetselskaber i Danmark at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020. Udrulningen af fjernaflæste elmålere er et stort skridt på vej mod et intelligent elsystem.

nef-koncernen blev stiftet i 1967, og nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber: Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. nef-koncernen beskæftiger cirka 35 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Ravdex A/S har 16.700 målepunkter (elmålere)
Ravdex A/S ejer og driver mere end 930 km elkabel
nef Fiber A/S ejer og driver mere end 2559 km lyslederrør og -kabel
nef Fiber A/S tilbyder fibernet til ca. 17.000 boliger på Nordøstfyn, hvoraf over halvdelen allerede nu kan få det
nef Strøm A/S leverer elektricitet til ca. 13.000 kunder i hele Danmark, men primært på Fyn. Kunderne tæller såvel private hustande som større erhvervsvirksomheder.

OneCo Elektro AS er en del af den norskejede industrikoncern OneCo AS, som har kerneaktiviteter inden for gas, olie og marine, infrastruktur, industri, vedvarende energi og bygninger. OneCo har 800 ansatte og omsætter for 1,5 milliarder. OneCo leverer fjernaflæsningssystemer til cirka 50 elnetselskaber i Norge.

Ældre nyheder

Tarifmodel 2.0 træder for nettoafregnede egenproducenter 2018

01. Januar 2018

Læs mere

Ravdex forhøjer nettarifferne midlertidigt fra 1. oktober 2016

04. Juli 2016

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

08. Februar 2016

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

18. Januar 2016

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

29. December 2015

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

21. December 2015

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

29. August 2015

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

01. Juli 2015

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

11. Juni 2015

Læs mere

Pressemeddelelse

29. April 2015

Læs mere

Strømafbrydelse i netområdet hos Ravdex A/S

27. Januar 2014

Læs mere

Årsopgørelse og afregning

02. Januar 2013

Vi gør venligst opmærksom på, at De modtager Deres årsopgørelse for 2011 primo februar 2012 sammen med en acontoafregning for januar og februar 2012.

Læs mere

Ændring af betalingsbetingelser

02. Januar 2013

Per 1. marts 2011 bliver ydelser fra Ravdex A/S og Ideelle A/S faktureret månedsvis. Fakturadato vil være den 1. i måneden og forfald den 15. i den måned ydelsen vedrører.

Læs mere