Tarifmodel 2.0 træder for nettoafregnede egenproducenter 2018

Dette indebærer følgende:

1.       Der beregnes nettarif af bruttoforbruget af strøm fra det kollektive net pr. 1.januar 2018.

2.       Abonnementet tilknyttes kundeforholdet.

3.       Rådighedsbetaling for at have elnettet til rådighed, som ikke dækkes af nettariffen og abonnementet. Betalingen er fast og udgør per 1.april 2018 kr. 65,- eksklusiv moms om året. 

Læs mere

Tilbage