I forhold til både forbrugerne, miljøet og samfundet har Ravdex A/S en fornuftig investeringspolitik, hvor forsyningssikkerhed og personsikkerhed prioriteres højt.

Vores resultat og egenkapital er i overensstemmelse med de regler og rammer, som hører under den gældende lovgivning.

Ravdex A/S er underlagt reglerne om etablering af et program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Årsrapport:

Du kan her se årsrapporten for Ravdex A/S. 

Hent årsrapporten 2016 her.
Hent årsrapporten 2017 her.
Hent årsrapporten 2018 her.
Hent årsrapporten 2019 her.