For at blive tilsluttet elnettet skal kunden betale et investeringsbidrag. Investeringsbidraget er bundet til den pågældende elinstallation. Dette betyder, at såfremt en kunde ønsker tilslutning andet sted i virksomhedens forsyningsområde eller udvidelse af et bestående leveringsomfang, skal der betales nyt investeringsbidrag, hvorimod en ny kunde ikke skal betale ved overtagelse af en installation med allerede betalt investeringsbidrag.

Ravdex A/S anbefaler 3 x 20 ampere til en gennemsnitlig husstand eller 3 x 25 ampere, hvis der i husstanden er flere ekstra brugsgenstande som for eksempel sauna, solarium og elvarme.

Ved nytilslutning gælder følgende fremgangsmåde:

  1. Ring til en elinstallatør for at få afdækket behovet for antallet af ampere
  2. Elinstallatøren anmelder tarifsikringens størrelse til Ravdex A/S
  3. Ravdex A/S fakturerer efter gældende tariffer
  4. Elinstallatøren etablerer stikledningen og elinstallationen
  5. Ravdex A/S sikrer etablering af det nødvendige net, opsætter elmåler og tilslutter stikledningen.

Link til Tarifblad for Elforbruger- Gældende fra 1/8 2018 

Link til Tarifblad for Elforbruger- Gældende fra 1/8 2019 

Link til tarifblad for elforbruger - gældende fra 1/1 2020

Link til Investeringsbidrag Elforbruger