Investeringsbidrag

For at blive tilsluttet elnettet skal elproducenten betale et investeringsbidrag. Investeringsbidraget er bundet til den pågældende elinstallation.

Kontakt venligst Ravdex A/S på telefon 63 32 11 33 eller e-mail for oplysninger om tilslutning og pris.Link til Tarifblad for Elproducent 

Link til Investeringsbidrag Elproducent