Investeringsbidrag

For at blive tilsluttet elnettet skal elproducenten betale et investeringsbidrag. Investeringsbidraget er bundet til den pågældende elinstallation.

Kontakt venligst Ravdex A/S på telefon 63 32 11 33 eller e-mail for oplysninger om tilslutning og pris.Link til tarifblad for elproducent 

Link til tarifblad for elproducent - gældende fra 1/1-2020