Ravdex A/S

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet. Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen. Som netvirksomhed måler vi kundernes elforbrug og afregner dem for det. Vi tilbyder samtidig vores elkunder rådgivning om energibesparelser.

Vores miljøvenlige elanlæg leverer strøm til knap 16.000 kunder på Nordøstfyn. Vi har kabellagt nettet, så vores netområde er blevet både sundere og smukkere, og forsyningssikkerheden er blevet for-bedret.

Ravdex A/S blev stiftet i  2000 som netvirksomhed i NEF-koncernen. Ravdex A/S er 100 % ejet af modervirksomheden nef Fonden.