Årsrapport

I forhold til både forbrugerne, miljøet og samfundet har Ravdex A/S en fornuftig investeringspolitik, hvor forsyningssikkerhed og personsikkerhed prioriteres højt.

Vores resultat og egenkapital er i overensstemmelse med de regler og rammer, som hører under den gældende lovgivning.

Ravdex A/S er underlagt reglerne om etablering af et program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Årsrapport 2017

Du kan her se årsrapporten for Ravdex A/S, såfremt du ønsker det, kan den samlede årsrapport rekvireres ved henvendelse til Ravdex A/S.