Historie

I 1889 blev de første elektricitetsværker til offentlig forsyning oprettet i Danmark. I de næste godt og vel 100 år var der tale om monopolaktiviteter, hvor elværker og elforsyninger i Danmark havde ret og pligt til produktion og fordeling af elektriciteten.

I 1953 blev Kerteminde Kommunale Elforsyning og Sammenslutningen af Oplandets Transformerforening  lagt sammen og skiftede navn til I/S NEF. NEF blev en selvejende virksomhed i 1967.

Den første egentlige lov om elforsyning ser dagens lys i 1977. I loven defineres forsyningen som en non-profit-virksomhed, som betyder, at man hverken må tjene eller miste penge på aktiviteten. Dette ændres i 1996, hvor man i EU beslutter, at elforsyningen skal liberaliseres. Cirka fire år senere udmønter EU-direktivet sig i dansk lov, og den 1. januar 2000 træder loven i kraft.

Med baggrund i den nye ellov blev Ravdex A/S således dannet i 2000 som netvirksomhed i NEF-koncernen.

Per 1. januar 2003 får Danmark et frit elmarked, hvor både privat- og erhvervskunder kan købe strøm hos den elleverandør, de ønsker.

Det er ca. 7 % af den samlede elpris, der bliver udbudt i fri konkur-rence, og gevinsten ved at skifte elleverandør vil derfor være beskeden. Forskellen mellem den billigste og den dyreste pris på fri el vil være 30 - 60 DKK/år.

Vælger du at skifte leverandør af el, kan du ikke længere nøjes med at få én samlet afregning på el. Du vil fremover modtage én elregning fra dit netselskab og én elregning fra din leverandør af fri el. Dette skyldes, at selve elnettet ikke er omfattet af liberaliseringen, og netselskaberne vil derfor fortsat være ansvarlige for leveringen af el fra producent til husstand.

Uanset om du skifter elleverandør eller ej, vil du også efter 1. januar 2003 være garanteret levering af el fra dit lokale forsyningsselskab, som er forpligtet til at levere strøm til de kunder, der ikke ønsker at handle el på det frie elmarked.