Organisation

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i forsyningområdet. Ravdex A/S realiserer formålet ved at måle, formidle og afregne elektricitet og opkræve betaling fra kunderne. Vi tilbyder også en række forskellige serviceydelser, herunder energirådgivning.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed og fører tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender. Der afholdes ordinær generalforsamling to gange om året.