Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af virksomheden. Ledelsen udøves gennem direktionen, og samarbejdet foregår ved bestyrelsesmøder og ved kontakt mellem bestyrelsesformanden og direktionen.

Medlemmerne af bestyrelsen er: 

Bestyrelsesformand

Marianne Eriksen
telefon: 63 32 11 33
e-mail:  me@ravdex.dk

Næstformand

Niels Mertz Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer

Sonja Rasmussen

Jens Hansen

Dorthe Hindsgaul

Troels Maglegaard

Fedder Skovgaard

Jørgen Andersen

Mads Blirup