Direktion

Direktionen har den daglige ledelse af virksomheden. Ledelsen skal foregå inden for de rammer, der er angivet af lovgivningen, vedtægten, generalforsamlingen og bestyrelsen.

Direktionen sørger for en målrettet udvikling og strukturering af virksomhedens aktivitets- og kapacitetsgrundlag, og den anskaffer, allokerer og afhænder virksomhedens menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer.

Direktionen har ét medlem:

Torben Larsen
Administrerende direktør
telefon: 63 32 11 33
e-mail:  441-tl@ravdex.dk