Tariffer

Siden den 1. januar 1998 har elselskaber og kunder med et årsforbrug på 100 GWh haft adgang til selv at vælge leverandør af fri el. Fra den 1. april 2000 blev  markedet åbnet for kunder med et årsforbrug over 10 GWh.

Fra den 1. januar 2001 giver et årsforbrug over 1 GWh adgang til frit leverandørvalg, og per 1. januar 2003 har alle kunder adgang til det frie elmarked.

Elbranchens monopolområder, det vil sige systemansvar, netdrift og forsyningspligtig virksomhed, vil fortsat være offentligt reguleret. Denne regulering sætter grænser for hvor meget, der kan opkræves over tarifferne for transport af strøm, prioriteret el og andre monopolydelser.

Det liberaliserede elmarked har medført nye tariffer i forbindelse med afregning af el. Detailprisen på el sammensættes af forskellige tarifled, der omfatter betalinger for:

  • Fri el
  • El fra decentrale kraftvarmeværker og elproduktionsanlæg, der bruger genanvendelige brændsler og vedvarende energi (prioriteret el)
  • Omkostninger i forbindelse med offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
  • Transport af el (nettarif)
  • Statslige afgifter
  • Administration med videre (årligt abonnement)
  • Tilslutning til nettet (investeringsbidrag)

Betalingen af de forskellige tarifled fastsættes afhængigt af installationens tilslutningsniveau.

Netkundens rettigheder og forpligtelser fremgår af vores netbenyttelsesaftale.