Betalingsbetingelser

Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. i måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Sidste rettidige betalingsdato er den 14. i faktureringsmåneden. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice for at bliver tilmeldt denne løsning. Der vil stadig være pålagt faktureringsgebyr ved fravalgt Betalingsservice (Nets).

Fakturaen kan ses på www.nef.dk log-in-service.