Priser

Uanset installationskategorien indeholder din elregning forskellige typer satser:

  • Abonnement
  • Energitarif
  • System - og nettarif
  • Afgifter

 

Afregning af C2-forbrugere

Ydelser fra Ravdex A/S og nef Strøm A/S bliver faktureret månedsvis. Fakturadato vil være den 1. i måneden og forfald den 14. i den måned ydelsen vedrører.

Sidste rettidige betalingsdato er den 14. i faktureringsmåneden. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan ses på www.ravdex.dk log-in-service.

Abonnement

Abonnementet dækker de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af installationens måleudstyr samt omkostninger til afregning af kunder. Disse omkostninger er afhængige af kravene til måleudstyr og antallet af afregninger.

Tarifferne gælder fra den 1. januar 2018.

Installationskategori Abonnement eksklusive moms
DKK/år DKK/afregning
A2 4.800 400
B1 4.800 400
B2 4.080 340
C1 1.200 100
C2 624 52

 

Tarifferne gælder fra den 1. august 2018.

Installationskategori Abonnement eksklusive moms
DKK/år DKK/afregning
A2 4.800 400
B1 4.800 400
B2 4.080 340
C1 1.200 100
C2 624 52


 

Nettarif

Nettariffen dækker over de beløb, som Ravdex A/S opkræver ved din elleverandør for blandt andet transport gennem elnettet af den mængde elektricitet, der forbruges.

Nettariffen dækker også de omkostninger, der er forbundet med udbygning samt drift og vedligeholdelse af elnettet og admini-stration af systemet.


Vores kunder har alle behov for at benytte 400/150 kV-nettet, som drives af Energinet.dk, samt 60 kV-nettet, som i vores netområde drives af FynsNet A/S. Derfor er nettariffen til disse net ens for alle kunder.

Nettarifferne for 10/0,4 kV-nettet er forskellige installationskategorierne imellem. Dette skyldes, at ikke alle vores kunder benytter hele nettet. Således betaler vores kunder nettarif i overensstemmelse med den del af nettet, de benytter.


Tarifferne gælder fra den 1. januar 2018.

Installationskategori Nettarif eksklusive moms
DKK/MWh
Alle Nettarif 60 kV 16,50
A2 Nettarif distribution 21,00
B1 Nettarif distribution 51,00
B2 Nettarif distribution 71,00
C1 og C2 Nettarif distribution 163,00


Tarifferne gælder fra den 1. august 2018.

Installationskategori Nettarif eksklusive moms
DKK/MWh
Alle Nettarif 60 kV 21,20
A2 Nettarif distribution 23,00
B1 Nettarif distribution 56,00
B2 Nettarif distribution 76,00
C1 og C2 Nettarif distribution 178,00

 


Afgifter

Ud over betalingen for selve elforsyningen skal Ravdex A/S opkræve en række afgifter til staten. Afgifterne bliver lagt på alt elforbrug og har følgende størrelser:

Energiafgift 910,00 DKK/MWh
Minimumsafgift 4,00 DKK/MWh
Momstillæg (alle beløb) 25 %

For C-installationer, der benytter elektricitet til opvarmning af helårsbolig, og hvor dette er registreret i BBR (Bolig- og bygningsregistret) og hos Ravdex A/S, er energiafgiften for forbrug over 4.000 kWh/år på 405,00 DKK/MWh mod de sædvanlige 910,00 DKK/MWh.

Gebyrer

Gebyrer vedrørende restancer  
Rykkergebyr* 100,00 DKK
Inkassogebyr* 100,00 DKK
Afdragsgebyr* 70,00 DKK
Lukkegebyr* 330,00 DKK
Betalingsaftalegebyr* 100,00 DKK
Genoplukningsgebyr 450,00 DKK
Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstid 775,00 DKK
Fogedsagsgebyr 365,00 DKK
   
Øvrige gebyrer  
Faktureringsgebyr 50,00 DKK
Ekstra fakturaudskrift 50,00 DKK
Selvaflæsningskort rykker 85,00 DKK
Flyttegebyr 70,00 DKK
Aflæsningsgebyr for el 300,00 DKK
   
* = momsfrie gebyrer
Øvrige priser er inklusive moms.
 

Betalingsbetingelser

Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. i måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Sidste rettidige betalingsdato er den 15. i faktureringsmåneden. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan ses på www.ravdex.dk log-in-service.

Den 10. april 2013 har Energitilsynet godkendt metoder for tariffer, vilkår og gebyrer anvendt af Ravdex A/S.