Elproducent

Ravdex A/S afregner elektriciteten fra de decentrale producenter på vegne af den systemansvarlige Energinet.

Den kategori, som producentinstallationen tilhører, afhænger alene af tilslutningsniveauet.

Den pris, der betales for elektriciteten, er afhængig af installationskategorien samt en række statsligt fastsatte tilskudsforhold. For installationer med flertidstarif afhænger prisen dog også af den tidsperiode, som elektriciteten er produceret i.