Kategori

Produktionsanlægget leverer el gennem en elinstallation, som tilhører 1 af 7 kategorier: A0, A1, A2, B1, B2, C1 eller C2. Den kategori, som din installation tilhører, er bestemt af tilslutningsniveauet (se illustrationen nedenfor). For at lette forståelsen af disse forhold er installationskategorien anført på elregningen.

Når du kender installationskategorien, kan du under priser finde samtlige afregningssatser for dit elforbrug. Tilslutningsniveauet bestemmer installationskategorien.

150/60 kV hovedstation

60/10 kV hovedstation

10/0,4 kV hovedstation

0,4 kV net