Priser

Afregningen indeholder altid tre forskellige beløb, uanset installations-kategorien. Disse er:

  • Abonnement
  • Energitarif
  • Tilskud

Det årlige antal afregninger til den enkelte producent er afhængig af installationskategorien:

Installationskategori Antal afregninger/år
A2                        
A2                        
B1                        
B2                        
C1                        
C2                        
stk/år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
      Periodeopgørelse

For A1, A2, B1- og B2-installationer foregår produktions- og forbrugsafregningen samtidig, og derfor afregnes elproduktionen ved modregning af det eventuelle elforbrug. Det beløb, der så fremkommer, betales senest den 25. i faktureringsmåneden.

For C1-installationer foregår produktions- og forbrugsafregningen samtidig, og derfor afregnes elproduktionen ved modregning af det eventuelle elforbrug. Det beløb, der så fremkommer, betales senest den 1. i måneden efter faktureringsmåneden.

For C2-installationer gælder det, at elproduktionen afregnes uden modregning af et eventuelt elforbrug. Det beløb, der fremkommer, betales senest den 1. i faktureringsmåneden.

Abonnement

Abonnementet dækker de årlige omkostninger til drift og vedlige-holdelse af installationens måleudstyr samt omkostninger til produ-centafregning. Disse omkostninger er afhængige af kravene til måleudstyr og antallet af afregninger.

Tarifferne gælder fra den 1. januar 2013.

Installationskategori Abonnement eksklusive moms
DKK/år DKK/afregning
A1 20.000 1.667
A2 12.600 1.050
B1 9.000 750
B2 6.600 550
C1 2.500 208
C2 600 50

Energitarif

Energiafregningen er det beløb, som betales for den mængde elektricitet, der leveres/afregnes. Energimængden måles i kilowatt-timer (kWh), og energitariffen er afhængig af installationskategorien samt – for de større installationers vedkommende – den tidsperiode, som elektriciteten produceres i. Spidslast-, højlast- og lavlastperioder er beskrevet under tidsperioder.

Tarifferne gælder fra den 1. juli 2007.

Installationskategori Energibetaling eksklusive moms
DKK/MWh
 
A1, A2 Elektricitet
Spidslast
 

567,80

Højlast

 

427,00

Lavlast

 

195,60

B1, B2

Elektricitet

Spidslast

 

585,30

Højlast

 

431,50

Lavlast

 

183,10

C1

Elektricitet

Spidslast

 

628,60

Højlast

 

448,80

Lavlast

 

174,40

C2

Elektricitet

Spidslast

 

360,00

Højlast

 

360,00

Lavlast

 

360,00

A1, A2, B1, B2, C1

Netkompensation 400 kV

Spidslast

 

13,20

Højlast

 

12,00

Lavlast

 

9,40

A1, A2

Netkompensation 150 kV og 60 kV

Spidslast

 

0,00

Højlast

 

0,00

Lavlast

 

0,00

B1, B2, C1

Netkompensation 150 kV

Spidslast

 

15,50

Højlast

 

15,50

Lavlast

 

15,50

B1, B2

Netkompensation 60 kV

Spidslast

 

0,00

Højlast

 

0,00

Lavlast

 

0,00

C1

Netkompensation 60 kV

Spidslast

 

14,70

Højlast

 

14,70

Lavlast

 

14,70

C2

Netkompensation

Spidslast

 

41,00

Højlast

 

41,00

Lavlast

 

41,00

Tilskud

Staten yder i henhold til lovgivningen en række tilskud til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved biobrændsler og vedvarende energi.

Alle elforbrugere yder samtidig tilskud til for eksempel elproduktion baseret på vedvarende energi og biobrændsler samt naturgas-baseret og affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Energistyrelsen administrerer tilskudsordningerne, der skal medvirke til at nedbringe energiforbruget og til omstilling til renere brændsel i Danmark.