Tidsperioder

Det danske elforbrug varierer meget i løbet af døgnet og hen over året. For at opnå en så jævn belastning som overhovedet muligt har de større producenter en såkaldt flertidstarif, hvor prisen på elektricitet afhænger af, hvornår den produceres. Herved kan kapaciteten i de mange led i elforsyningssystemet reduceres til fordel for både forbrugerne og miljøet.

Nettariffen, der er afhængig af installationskategorien, er for producenter med flertidstarif højest i spidslastperioder og lavest i lavlast-perioder.

For at undgå overproduktion i spidslastperioder, hvor afregningsprisen er højest, har nogle decentrale producenter tidsperioder, der er forskudt i forhold til nedenstående standard-tidsperioder.

Vinterhverdage
(oktober, november, december, januar, februar)

Sommerhverdage
(marts, april, maj)

Sommerhverdage
(juni, juli, august, september)

Øvrige dage
(lørdage, søn- og helligdage defineres som "øvrige dage")