Residualforbrug

De fleste kunder er omfattet af en fælles forbrugsprofil kaldet residualforbrug, Residualforbruget er det samlede elforbrug i netvirksomheden fratrukket det timemålte forbrug og tabet i distributionsnettet.

De kunder, der har et elforbrug under 100.000 kWh/år vil således ikke, med mindre der efter ønske er installeret en måler, som det er tilfældet for de store elforbrugere, få markedsadgang via timemåling af elforbruget.

Det systemansvarlige transmissionsselskab Energinet.dk offentliggører residualforbruget for netområdet for Ravdex A/S.