Velkommen til Nordøstfyns netvirksomhed

 

Selvaflæsning 2020

Da alle målere er blevet skiftet i 2020, skal du ikke længere selv aflæse din elmåler som du plejer. Din elmåler er skiftet til en fjernaflæst måler, som klarer arbejdet for dig, og leverer det data vi skal bruge direkte til os. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Ved strømsvigt

Mangler du strøm i din bolig?
Fjernaflæsning

Udskiftningen vil ske løbende og alle elmålere skal være skiftet inden udgangen af 2020.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.