Gå til indhold

Velkommen til Nordøstfyns netvirksomhed

Selvaflæsning

Da alle målere er blevet skiftet i 2020, skal du ikke længere selv aflæse din elmåler som du plejer. Din elmåler er skiftet til en fjernaflæst måler, som klarer arbejdet for dig, og leverer det data vi skal bruge direkte til os. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Ved strømsvigt

Mangler du strøm i din bolig?

Klik her.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top