Her findes de forskellige vilkår og betingelser, der er gældende for kunder i Ravdex A/S

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet
Aftalen er gældende fra den 1. april 2016.
Hent PDFen her.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør
Gældende fra den 10. december 2015.
Hent PDFen her

Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet
Gældende fra 1. april 2016 ”Tilslutningsbestemmelser”
Hent tilslutningsbestemmelser som PDF her.

Fællesregulativet
Fællesregulativet fra Dansk Energi gælder for elinstallationer og brugsgenstande, der er tilsluttet et lavspændingsforsyningsanlæg tilhørende et netselsab.
Hent Fællesregulativet fra Dansk Energi her.

Netbenyttelsesaftale
Gældende for forhold frem til den 31. marts 2016
Læs aftalen her.

Ny lovgivning for etablering af vejbelysningsanlæg
Gældende fra den 17. januar 2019
Læs dem her

Nettilslutningsaftale m.m. for produktionsanlæg (gældende fra den 27. april 2019):

Nettilslutningsaftale: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/aftaler-vedrorende-tilslutning-til-elnettet   

Tekniske betingelser (LV og MV/LV): https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/tekniske-regler

RfG: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=DA