Her findes de forskellige vilkår og betingelser, der er gældende for kunder i Ravdex A/S

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet
Aftalen er gældende fra den 1. april 2016.
Hent PDFen her.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør
Gældende fra den 10. december 2015.
Hent PDFen her

Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet
Gældende fra 1. april 2016 ”Tilslutningsbestemmelser”
Hent tilslutningsbestemmelser som PDF her.

Retningslinjer for etablering af nye vejbelysningsanlæg
Gældende fra den 15. marts 2016.
Læs dem her.

Netbenyttelsesaftale
Gældende for forhold frem til den 31. marts 2016
Læs aftalen her.

Nettilslutningsaftale m.m. for produktionsanlæg (gældende fra den 27. april 2019):

Nettilslutningsaftale: https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/aftaler-vedrorende-tilslutning-til-elnettet   

Tekniske betingelser (LV og MV/LV): https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/tekniske-regler

RfG: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=DA