Ravdex A/S er en netvirksomhed, der tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af elektricitet. Virksomhedens miljøvenlige anlæg leverer elektricitet til ca. 16.300 elkunder på Nordøstfyn.

Ravdex A/S råder over 7 hovedstationer, 338 netstationer, 550 km lavspændingsnet og
380 km mellemspændingsnet.