Ravdex A/S blev stiftet i 2000 som netvirksomhed i nef-koncernen. Ravdex A/S er 100 % ejet af modervirksomheden nef Fonden.