Hvis du vil følge dit el forbrug, så skal du log in med dit NemID på Eloverblik.dk.

Eloverblik.dk bruges af alle de danske elleverandører. På eloverblik.dk får du en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører. Her finder du også en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører.