Gå til indhold

Elforbruger

For at blive tilsluttet elnettet skal kunden betale et investeringsbidrag. Investeringsbidraget er bundet til den pågældende elinstallation. Dette betyder, at såfremt en kunde ønsker tilslutning andet sted i virksomhedens forsyningsområde eller udvidelse af et bestående leveringsomfang, skal der betales nyt investeringsbidrag, hvorimod en ny kunde ikke skal betale ved overtagelse af en installation med allerede betalt investeringsbidrag.

Ved nytilslutning gælder følgende fremgangsmåde:

  1. Ring til en elinstallatør for at få afdækket behovet for antallet af ampere
  2. Elinstallatøren anmelder tarifsikringens størrelse til Ravdex A/S
  3. Ravdex A/S fakturerer efter gældende tariffer
  4. Elinstallatøren etablerer stikledningen og elinstallationen
  5. Ravdex A/S sikrer etablering af det nødvendige net, opsætter elmåler og tilslutter stikledningen.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top