Gå til indhold

Information

Hvis du vil følge dit el forbrug, så skal du log in med dit NemID på Eloverblik.dk.

Eloverblik.dk bruges af alle de danske elleverandører. På eloverblik.dk får du en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører. Her finder du også en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører. 

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top