Gå til indhold

Information før du graver

Før du foretager jordarbejde, som er dybere end et almindeligt spadestik, skal du afdække, om der ligger kabler i jorden det pågældende sted.

Hvis du skal bruge ledningsoplysningerne til at udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i vores område, skal der forespørges og hentes tegninger i LER (Ledningsejerregistret), inden gravearbejdet sættes i gang.

Læs eventuelt "Følgebrev i forbindelse med gravearbejde på 04 kV, 10-20 kV og 60 kV"

Kabelplaner
I vores tekniske afdeling kan du rekvirere kabelplaner, som vi sender til dig sammen med en kort beskrivelse af vilkårene for arbejde i nærheden af vores kabler.

Anvisning af Ravdex kabler 

Hvis tegningerne ikke er tilstrækkelige, anviser vi uden beregning kabler tilhørende Ravdex A/S.


Andre kabler 

Kabler der ikke tilhører Ravdex A/S, herunder stikledninger, anvises mod betaling.

Kontakt os for yderligere oplysninger på telefon 63 32 11 33 eller via mail ravdex@ravdex.dk.


Dansk Energi har lavet en folder "Pas på ledningerne og livet".
Hent den som PDF her.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top