Gå til indhold

Intern overvågning

Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes interne overvågning.

Intern overvågning er netselskabernes egen kontrol af, at der ikke udøves diskriminerende adfærd overfor selskaber, der agerer i konkurrencemarkeder.

El-netselskaberne er naturlige monopolselskaber. Det er vigtigt, at et konkurrenceudsat handelsselskab ikke kan opnå fordele, fordi det er selskabsmæssigt forbundet – eller samarbejder med - et netselskab, idet det kan hindre den frie konkurrence på markedet for handel med el.

Netselskaberne skal udarbejde et internt overvågningsprogram, der angiver de initiativer, som skal sikre en ikke-diskriminerende adfærd. Herudover skal de hvert år udarbejde en årsberetning, hvor ændringer i det interne overvågningsprogram beskrives, og hvor det dokumenteres, at programmet er gennemført.

Ravdex A/S er underlagt reglerne om etablering af et program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Årsberetning Intern overvågning 2022

Energitilsynet fører blandt andet tilsyn med selskabernes interne overvågning ved virksomhedsbesøg og ved gennemgange af selskabernes interne overvågningsprogrammer og årsberetninger.

Læs mere om anmeldelser m.m. her.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top