Gå til indhold

Organisation

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af virksomheden. Ledelsen udøves gennem direktionen, og samarbejdet foregår ved bestyrelsesmøder og ved kontakt mellem bestyrelsesformanden og direktionen.

Medlemmerne af bestyrelsen er: 

Bestyrelsesformand
Jens Hansen
Mail: jh@ravdex.dk

Næstformand
Jesper Kronborg Jensen

Bestyrelsesmedlemmer
Mads Blirup
Marianne Eriksen
Fedder Skovgaard
Jakob Petersen

 

Direktionen har den daglige ledelse af virksomheden. Ledelsen skal foregå inden for de rammer, der er angivet af lovgivningen, vedtægten, generalforsamlingen og bestyrelsen.

Direktionen sørger for en målrettet udvikling og strukturering af virksomhedens aktivitets- og kapacitetsgrundlag, og den anskaffer, allokerer og afhænder virksomhedens menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer.

Direktionen har ét medlem:

Torben Larsen
Administrerende direktør
Telefon: 63 32 11 33
Mail: tl@ravdex.dk

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top