Gå til indhold

Priser

Detailprisen på el sammensættes af forskellige tarifled, der omfatter betalinger for:

  • Markedsel 
  • Omkostninger i forbindelse med offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
  • Transport af el (nettarif)
  • Statslige afgifter
  • Administration med videre (årligt abonnement)
  • Tilslutning til nettet (investeringsbidrag)

Betalingen af de forskellige tarifled fastsættes afhængigt af installationens tilslutningsniveau.

Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet
Gældende fra 1. april 2016 ”Tilslutningsbestemmelser”
Hent tilslutningsbestemmelser som PDF her.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top