Gå til indhold

Solceller

Har du solceller?

Energitilsynet har lavet en præcisering af reglerne for solceller i Danmark pr. 1. januar 2018, det betyder, at der er ny tarifering af el-kunder med solceller. Det vil sige, at den rabat du har modtaget siden april 2016 udfases, fordi andre kunder ikke længere skal hæfte for solcelleejernes brug af elnettet.

Energitilsynet mener, at et hus med solceller har brug for den samme kapacitet på elnettet, som et hus uden solceller. Nettet skal bygges til den maksimale belastning på en mørk, kold vinteraften, og det skal alle elkunder bidrage til.

Derfor er netselskaberne tiltrådt tarifmodel 2.0 og du bliver opkrævet for transportbetaling fra netselskabet for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (også kaldet brutto forbruget).

 

Derfor er der ændrede poster på din regning

Rådighedsbetalingen er en betaling for at have elnettet til rådighed. Den går til at sikre, at du altid har tilstrækkelig strøm til rådighed, uanset om solen skinner eller ej.

Nettariffen er en betaling for brug af elnettet, som opkræves pr. kWh strøm du henter ned fra elnettet.

Ændringen sker i afregningsgrundlaget for transporten af el, som fremadrettet afregnes for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2018 baseres på det samlede el-forbrug hvor det tidligere blev beregnet som forskellen mellem det samlede forbrug af strøm på adressen fratrukket egenproduktionen fra solcelleanlægget.

Nuværende ordning: Netto-Tarifering

Du betaler for den el, som du ikke selv producerer. Det vil sige træk (køb) fra det offentlige el-net minus produktion (salg). Hvis du producerer (sælger) mere end du køber, så betaler du 0,- DKK pr. kWh. 

 

Ny ordning: Brutto-Tarifering

Du betaler nettarif for hele dit træk (køb) fra el-nettet uanset hvor meget du producerer (sælger). Hvis du fx køber 5.000 kWh betaler du ca. 50 øre/kWh også selvom du producerer (sælger) 6.000 kWh.

Dansk Energi har udarbejdet en lille folder om de nye regler for solceller i Danmark, download den her.

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top