Gå til indhold

Stikledningssikringer

I henhold til BEK nr. 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg", Kapitel 8, § 46 gives hermed generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører udfører følgende:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskab (adgang til transformerstationer kun efter aftale med Ravdex A/S)

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets uddannelse og sagkyndighed samt værktøj og udrustning, som det fremgår af BEK nr. 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg" samt EN 50110-1 "Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg".

Elinstallatører anskaffer og ajourfører selv BEK nr. 1608 "Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg" samt EN 50110-1 "Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg".

Ravdex A/S er en netvirksomhed med ansvar for elnettet på Nordøstfyn.
Vi tager os af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af strømmen.

Back to top