Gå til indhold

Tilslutning

For at blive tilsluttet elnettet skal kunden betale et investeringsbidrag. Investeringsbidraget er bundet til den pågældende elinstallation. Dette betyder, at såfremt en kunde ønsker tilslutning andet sted i virksomhedens forsyningsområde eller udvidelse af et bestående leveringsomfang, skal der betales nyt investeringsbidrag, hvorimod en ny kunde ikke skal betale ved overtagelse af en installation med allerede betalt investeringsbidrag.

Ved nytilslutning gælder følgende fremgangsmåde:

  1. Ring til en elinstallatør for at få afdækket behovet for antallet af ampere
  2. Elinstallatøren anmelder tarifsikringens størrelse til Ravdex A/S
  3. Ravdex A/S fakturerer efter gældende tariffer
  4. Elinstallatøren etablerer stikledningen og elinstallationen
  5. Ravdex A/S sikrer etablering af det nødvendige net, opsætter elmåler og tilslutter stikledningen.

Ved udvidelse gælder følgende fremgangsmåde:

  1. Kontakt en elinstallatør for at få forhøjet antallet af ampere.
  2. Elinstallatøren anmelder udvidelsen af tarifsikringen til Ravdex A/S
  3. Ravdex A/S fakturerer efter gældende tariffer
  4. Elinstallatøren udvider tarifsikringen.

Se de forskellige priser for tilslutning under priser - elforbruger

Back to top